Ovčákův rok

Ovce - chovatelské pomůcky IX. (Formát .doc, 54 kB)

Pro zajištění hygieny v chovu ovcí
Termín hygiena se používá pro jakoukoli činnost nebo opatření, vedoucí k úplnému nebo částečnému omezení škodlivého působení mikroorganizmů (plísní, kvasinek, baktérií, virů atd.). Zahrnuje však nejen hubení choroboplodných zárodků (dezinfekci), ale i hubení živočichů, kteří choroboplodné zárodky přenášejí, nebo vytvářejí podmínky pro jejich šíření – tedy hmyzu (pak mluvíme o dezinsekci,) nebo hlodavců (pak mluvíme o deratizaci). Pomůcky pro dezinfekci, dezinsekci, či deratizaci by neměly chybět v žádném chovu ovcí.

Ovce - chovatelské pomůcky VIII. (Formát .doc, 61 kB)

Napajedla a napáječky
Voda je jednou z nejdůležitějších potřeb zvířat. Hygienickou kvalitu vody v chovu ovcí a koz je třeba mít na paměti hlavně tam, kde jsou na pastvině umístěna napajedla s volnou hladinou. Avšak i v napáječkách, ať již jsou na pastvině nebo v ovčíně, by měla mít voda požadovanou kvalitu. Voda v napajedle nebo v napáječce znečištěná například výkaly je zdrojem šíření nákaz, zejména u jehňat a kůzlat (hrozí především kokcidióza). Napáječky mají být řešeny a umístěny tak, aby se snížila na minimum možnost kontaminace výkaly nebo močí, eliminovalo se riziko zmrznutí nebo rozlévání vody, a předešlo se zranění.

Ovce - chovatelské pomůcky VII. (Formát .doc, 61 kB)

Zajištění pohody zvířat na pastvině
Jestliže venkovní prostředí na pastvině nebo ve výběhu nemůže dostatečně uspokojit základní potřeby zvířat a jejich obsluhy, je nutné zajistit jim přiměřenou ochranu ve formě krytů, ochranných přístřešků nebo dočasného ustájení. Sezónní ochranné prvky jako drbadla, stíniště, větrolamy, přístřešky nebo krytá příkrmiště je možné konstruovat jako přemístitelné i stabilní.

Ovce - chovatelské pomůcky VI. (Formát .doc, 54 kB)

Zařízení pro manipulaci se zvířaty
Zvířata trvale umístěná ve velkém oplůtku se velmi špatně na pastvině chytají. Pokud nemá ošetřovatel ovcí dobře vycvičeného psa, který dokáže ze stáda oddělit jednu vybranou ovci nebo dokonce celou skupinu vybraných ovcí, bývá pro něj někdy problémem přiblížit se k nim tak blízko, aby mohl alespoň přečíst číslo na ušní známce.

Ovce - chovatelské pomůcky V. (Formát .doc, 56 kB)

Současné technologie chovu ovcí v ČR
Současné možnosti odbytu a ceny ovčích výrobků jsou z různých důvodů pro většinu zemědělských podniků spíše omezené. Tomu mnohdy odpovídají i způsoby chovu a využití chovatelských pomůcek. Za posledních patnáct let se systémy chovu ovcí u nás téměř od základů změnily. Z typicky karpatského chovu ovcí vlnařského a mléčného typu se přešlo na anglosaský či novozélandský oplůtkový chov ovcí masného nebo kombinovaného typu, navíc často s tím, že se ovce v zimním období nezavírají do ovčínů, ale jsou po celý rok venku na pastvinách.

Ovce - chovatelské pomůcky IV. (Formát .doc, 50 kB)

Branky a brány v ohrazení pro ovce

Průchody a průjezdy jsou běžnou součástí plotů pro ovce. Lze je dělit podle toho, pro koho nebo pro co jsou určeny (pro zvířata, lidi, techniku), a dále podle toho, jakou mají konstrukci (například branky, závory, bariérové průchody, žebřiny). Branky lze dále dělit na dřevěné či kovové, pružinové či pletivové, většinou bývají kombinované, například dřevěný rám a v něm pletivo. Významným kritériem je i to, zda jsou pod elektrickým proudem nebo ne.

Ovce - chovatelské pomůcky III. (Formát .doc, 58 kB)

Elektrické oplocení
Ještě před zahájením stavby elektrického oplocení je třeba si dobře promyslet zda stavět stabilní (stálou) nebo mobilní ohradu, kolik bude mít ohrada rohů a vchodů, na jakou stranu a jak se budou otvírat vrata, jaká bude rozteč mezi kůly, jaké vodiče a izolátory použít. Je třeba dobře zvolit zdroj elektrické energie, sladit jeho sílu s odporem, který oplocení klade. Přihlédnout by se mělo zejména k podmínkám terénu i k předpokládané výšce porostu (a to nejen uvnitř hrazení, ale i vně něho). Velmi zodpovědně by se mělo přistoupit k instalaci zemnění a bleskové pojistky.

Ovce - chovatelské pomůcky II. (Formát .doc, 51 kB)

Stabilní neelektrické oplocení
V celosvětovém měřítku jsou známy rozličné systémy chovu ovcí, které se liší především ve využití technického vybavení, resp. chovatelských pomůcek. Tyto rozdíly mají vždy své opodstatnění. Všechna zařízení však musí svojí funkcí, konstrukcí a technickou úpravou umožňovat volný a bezpečný pohyb zvířat a manipulaci s nimi.

Ovce - chovatelské pomůcky I. (Formát .doc, 52 kB)

Pastevní areály
V celosvětovém měřítku jsou známy rozličné systémy chovu ovcí, které se liší především ve využití technického vybavení, resp. chovatelských pomůcek. Tyto rozdíly mají vždy své opodstatnění. Všechna zařízení však musí svojí funkcí, konstrukcí a technickou úpravou umožňovat volný a bezpečný pohyb zvířat a manipulaci s nimi.

 

OVČÁKŮV ROK – prosinec (Formát .doc, 45 kB)

Vánoční čas
Vánoční čas svádí k rozjímání a ke štědrosti. Můžeme nyní více přemýšlet i o našich ovečkách. Třeba i o tom, jaký přístup k nim zvolit. Nejen jak o ně pečovat, jak s nimi manipulovat, ale i jak s nimi komunikovat. Dárky ovečkám k vánocům nedáváme nebo jen symbolické. Celé stádo bychom stejně neobdarovali a pokud jde o krmení, je třeba se držet raději při zdi. Kdyby nám ovečky v téhle době moc přibraly, mohly by mít těžší porody.

OVČÁKŮV ROK - Listopad (Formát .doc, 42 kB)

Příprava na zimu
I v listopadu může přijít mráz a sníh. Jak zvířata chránit? Je vůbec třeba dělat opatření k omezení chladového stresu ovcí? V našem chovu končí období zapouštění, harémy se spojují a ovce se nechávají beranům na doskok. Připravují se chouly, aby bylo kam dávat bahnice s jehňaty po obahnění. Kontroluje se stav případného zimoviště a jeho vybavení.

OVČÁKŮV ROK - Říjen (Formát .doc, 53 kB)

Říjen – období intenzivního připouštění ovcí

Měsíc říjen už svým názvem předznamenává ideální dobu k připouštění, říje by u většiny ovcí měla být v tu dobu optimální. V období připouštění (a vlastně již 14 dnů před jeho zahájením) by se měl zajistit ovcím maximální klid. Nedoporučuje se dělat ve stádě jakékoliv zásahy, jako odčervování, vakcinace, stříž a podobně. Na farmu se nepřesunují žádná nová zvířata a pokud ano, tak se nezařazují do základního stáda. Stejně jako v období před připouštěním je třeba podávat ovcím v dostatečném množství šťavnaté krmivo vysoké kvality, doplněné minerálními látkami. Tyto zásady dávají předpoklad vyššího zabřeznutí ovcí a vyšší ochrany stáda před zavlečením stá­jových nákaz, které souvisejí s reprodukčními orgány, zejména chlamydiózy a toxoplasmózy.

OVČÁKŮV ROK - Září (Formát .doc, 54 kB)

ZÁŘÍ – Krmný šok před zapouštěním
V září je v chovech uplatňujicích zimní bahnění čas na zahájení příprav na zapouštění, a to stimulací říje a navozením dobré pohody zvířat. Bahnice a jehnice jsou na pastvinách, zatím odděleně od beranů a beránků. Právě v tomto období se ale rozhoduje o jejich budoucím využití. Sestavuje se plán zapouštění, jednotlivým beranům se „na papíře“ přidělují vhodné ovce. Již se také naplno rozjíždí sezóna nákupních trhů a výstav.

 

OVČÁKŮV ROK - Srpen (Formát .doc, 77 kB)

SRPEN – ovčácké dožínky
V srpnu probíhají ovčácké žně a ovčácké slavnosti - ovenálie. Jehňata se vozí na jatky, brakují se staré ovce a připravují se mladé na klasifikaci a následný prodej. Měří se kondice ovcí z důvodu správného určení úrovně výživy před zahájením tzv. flushingu v příštím měsíci. Na pastvině se kontroluje stav porostu, zaplevelení, oplocení, výskyt hlístů ve výkalech, no a hlavně stav zvířat a péče o ně.

 

OVČÁKŮV ROK - Červenec (Formát .doc, 47 kB)

Červenec – období relativního klidu
Ovce jsou na pastvinách. Správným řízením pastvy a péčí o pastviny vytváříme předpoklady nejen pro zvýšení užitkovosti zvířat v daném roce, ale i v letech příštích. Dokončujeme kontrolu užitkovosti. Bahnice a jehnice již můžeme oddělit od beranů a beránků. Při odstavu se beránci ostříhají a ošetří se jim paznehty. V určeném termínu probíhá revakcinace na enterotoxémii. Zvířata se snažíme chránit i před ektoparazity. Kontrolujeme trus z hlediska výskytu endoparazitů, na základě výsledků pak odčervujeme. Sláma se po sklizni balíkuje a ukládá na určené místo. Připravujeme se na druhou seč trav. Na farmě probíhají také práce, na které v jiném období není dostatek času..

 

OVČÁKŮV ROK - Červen (Formát .doc, 46 kB)

Období intenzivní pastvy
Červen probíhá pro mnohé farmáře ve znamení intenzivní pastvy ovcí, sklizně píce a pro ty, kteří jsou zapojeni i do kontroly užitkovosti, ve znamení testace výkrmnosti a jatečné hodnoty jehňat.

 

OVČÁKŮV ROK - Květen (Formát .doc, 45 kB)

Péče o jehňata
Na začátku května už pro většinu ovčáků skončilo období bahnění a přišly nové starosti: jak nejlépe odchovat jehňata, jak řešit škody na oplocení pastvin (letos se na něm zima hodně podepsala), jak zvládnout přechod na pastvu, jak řešit případné dietetické problémy.

 

OVČÁKŮV ROK - Duben (Formát .doc, 47 kB)

Ovčákův rok - kdy začíná a kdy končí?
Když jsme se v redakci domlouvali kdy začít uveřejňovat seriál, který by se v průběhu roku zabýval aktuálními otázkami chovu ovcí u nás, zjistili jsme, že je to vlastně jedno. Někdo považuje za začátek narození jehněte, jiný již oplození bahnice. Pro někoho začíná rok s jarem, když vyžene ovce na pastvu, pro jiného když odstaví jehňata a ta začnou samostatný život. Někdo se orientuje podle hospodářského roku, jiný podle roku kalendářního.

 

OVČÁKŮV ROK - Březen (Formát .doc, 43 kB)

Porody a první péče o jehňata
Ke konci březosti se u ovcí objevují příznaky, které ohlašují blížící se porod. Při něm se mohou vyskytnout komplikace. Proto je nutné v období porodů ovce častěji a pečlivěji pozorovat a v případě nutnosti zasáhnout. O ovce po porodu a o narozená jehňata je nutné se dobře starat.

 

OVČÁKŮV ROK - Únor (Formát .doc, 59 kB)
Únor je sice nejkratším měsícem v roce, ale pro nás, chovatele ovcí uplatňujících systém chovu se zimním bahněním, je jedním z nejnáročnějších. Je třeba dokončit přípravy na bahnění. Ve druhé polovině měsíce se již začínají rodit jehňata.
Rozhodujícím produktem chovu ovcí jsou bezesporu jehňata (jatečná nebo chovná). Proto v zájmu ovčáka i jeho případných nadřízených musí být odchovat co nejvíce zdravých jehňat přirozeným způsobem. Na porody i následný odchov jehňat je třeba se náležitě připravit a pak tomu věnovat co nejvíce úsilí. Je dobré projít si v duchu nebo na papíře co všechno bylo třeba do začátku porodů udělat a v případě, že se na něco zapomnělo, to napravit.

 

OVČÁKŮV ROK - Leden (Formát .doc, 68 kB)

Příprava na bahnění
Většina ovcí ve stádě, tedy pokud se v něm uplatňuje systém zimního bahnění, již se přehoupla do druhé poloviny březosti. Stále se zmenšující prostor v dutině břišní matky bude vyžadovat nejen kvalitnější a na živiny koncentrovanější krmiva, ale také trvalý přístup k čerstvé a čisté napájecí vodě. Ovce budou vyžadovat nejen kvalitnější výživu, ale také zvýšenou péči. Možná někoho překvapí informace, že asi dvě třetiny úhynů novorozených mláďat období souvisí s průběhem březosti bahnic. Mají původ v metabolických a infekčních poruchách bře­zích matek. Téměř jedna třetina úhynů mláďat, většinou způsobených nevhodnou polohou plodu, může být přičítána na vrub nevhodnému ošetřování zvířat. Na porody, krmení a ošetřování kojících ovcí a jehňat je třeba se připravovat již nyní. Začátek nového roku je také obdobím bilancování a plánování.

 

Dovětek autora: „Jsem si vědom toho, že nikdo není dokonalý. Nemohl jsem napsal vše co vím, navíc jsem byl limitován počtem písmen a také tím, že jsem nemohl uveřejnit nic, co by zavánělo reklamou. Možná jsem i chyboval. Možná máte jiné informace nebo zkušenosti. Prosím, podělte se o ně s ostatními.
Na fóru svazu SCHOK, kde byla zřízena pro tento seriál samostatná pro tento seriál, nebo pište na rloucka@volny.cz“

Sídlo klubu: Cvrčovice 64, 768 02 Zdounky

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Z fotogalerie...

Sídlo klubu: Těrlicko, Hradiště č. 69, 735 42 Těrlicko
SCHOK © 2009, 2010
Created by inux & virtualworld